Міністерство освіти і науки України

 1. МОН України; Лист від 06.02.2008 №1/9-61Організація навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
 2. МОН України; Наказ від 17.03. 2008 №187 Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».
 3. МОН України; Наказ від 14.04.2008 №319Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
 4. МОН України; Наказ від 20.08 2008 № 755 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
 5. МОН України; Наказ від 29.08.2008 №1/9-546 Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2008-2009 навчальному році
 6. МОН України; Лист від 02.07.2007 №1/9-407 Про організацію навчально-виховного процесу у 1 класі
 7. МОН України; Лист від 11.09.2007 №1/9-532Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів
 8. МОН України; Наказ від 03.05.2006 № 345 Про затвердження Примірного положення про "школу-родину".
 9. МОН України; Лист від 23.10.2006 №1/9-435 Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі з малою кількістю учнів.
 10. МОН України; Наказ від 29.11.2005 №682 Про Типові навчальні плани початкової школи
 11. МОН України; Лист від 18.02.2004 №1/9-77 Щодо заниження педагогічними працівниками результатів оцінювання навчальних досягнень учнів
 12. МОН України; Лист від 25.06.2004 №1/9-343 Щодо використання навчального часу освітньої галузі „Здоров’я і фізична культура
 13. МОН України; Лист від 28.09.2004 №1/12-3765 Про нагородження учнів початкових класів похвальним листом та похвальною грамотою
 14. МОН України; Лист від 18.04.2003 №1/9-192 Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи
 15. МОН України; Лист від 18.04. 2003 №1/9-193 Про текст Державного Гімну України
 16. МОН України; Лист від 10.06.2003 №1/9-294 Щодо правомірності формування класів-комплектів.
 17. МОН України;Наказ, Інструкція, Форма типового документа вiд 19.06.2003 №389Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
 18. МОН України від 10.09.2003 №1/9-413 Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою
 19. МОН України; Наказ від 20.02.2002 №128 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на навчальні групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
 20. МОН України; Лист від 03.07.2002 №1/9-320 Про використання шкільних зошитів у навчальному процесі
 21. МОН України; Наказ від 20.12.2002 №372 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 22. МОН України; Наказ, Інструкція від 05.02.2001 №44 Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності
 23. МОН України; Наказ, Положення від 05.02.2001 №45 Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
 24. МОН України; Наказ; від 06.05.2001 №365 Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів.
 25. МОН України; Лист від 18.06.2001 №1/9-231 Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу.
 26. МОН України; Лист від 27.06.2001 №1/9-245 Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженого дня
 27. МОН України; Лист від 29.12.2001 №1/9-468 Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
 28. МОН України; Наказ від 27.03.2001 №159 Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу.
 29. МОН України; Наказ від 23.06.2000 №240 Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів
 30. МОН України; АПН України; Наказ від 04.09.2000 №428/48 Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
 31. МОН України; Наказ, Положення від 06.09.2000 р. №434 Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
 32. МОН України; Наказ від 07.09.2000 №149 Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.
 33. МОН України; Наказ, Положення від 07.11.2000 №522 Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
 34. МОН України; Наказ; Положення від 11.12.2000 №579 Про затвердження Положення про похвальний лист „За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту „За високі досягнення у вивченні окремих предметів”.
 35. МОН України; Наказ, Положення від 14.12.2000 №588 Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
 36. МОН України; Лист від 14.12.2000 №1/9-507 Щодо учнів, які вважаються відмінниками
 37. МОН України; Лист від 18.12.2000 №1/9-510 Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади
 38. МОН України; Лист від 19.12.2000 №1/9-515 Щодо нагородження учнів 2-4 класів похвальним листом "За високі досягнення у навчанні"
 39. МОН України; Лист від 27.10.1999 №1/9-419 Про тривалість уроків у початковій школі
Comments